Jak napisać rozprawkę argumentacyjną, aby zgarnąć maksimum punktów na maturze?

Rozprawka argumentacyjna (For & Against Essay), której celem jest bezstronne przedstawienie argumentów obu stron, jest jedną z najczęściej wybieranych form wypowiedzi pisemnej na maturze z języka angielskiego o poziomie rozszerzonym.

Na co zwrócić uwagę przy jej pisaniu, aby została oceniona na maksimum punktów?

Dlaczego treść i kompozycja rozprawki mają takie znaczenie?

Jak 10 minut poświęcone na przemyślenie treści i stworzenie dobrego planu rozprawki, pomoże Ci właściwie ją skomponować?

Dlaczego wypisanie potrzebnego dla danego tematu słownictwa, pomoże Ci osiągnąć stan „flow” w trakcie pisania?

 

Zapoznaj się z dzisiejszymi poradami i stań się ekspertem od bezstronnej argumentacji.

Przeczytaj temat wypowiedzi pisemnej. Rozpoznaj z jakim typem rozprawki masz do czynienia i przeanalizuj czego od Ciebie oczekują. Poświęć 10 -15 minut na przemyślenia, notatki i zaplanowanie wypowiedzi.

Częstym błędem piszących jest natychmiastowe przystępowanie do pisania rozprawki , wymyślanie argumentów oraz komponowanie akapitów na bieżąco w trakcie pisania. Skutkuje to treścią niezgodną z tematem i błędami w kompozycji. Wypowiedzi często tylko pobieżnie dotykają tematu, tekst jest nieuporządkowany, a podział na akapity niekonsekwentny. Często wstęp jest dłuższy od rozwinięcia, a zakończenia nie ma wcale lub jest w szczątkowej formie. Zdarza się również tak, że piszący niewłaściwie rozpozna jaki typ rozprawki powinien zastosować i zamiast bezstronnie przedstawiać argumenty obu stron (For & Against Essay), prezentuje własną opinię dotyczącą tezy postawionej w temacie (Opinion Essay).

Przypomnij sobie cel rozprawki za i przeciw (For & Against Essay).

Pamiętaj, że głównym celem rozprawki argumentacyjnej (For & Against Essay) jest przekonanie czytelnika do postawionej tezy oraz jej uzasadnienie poprzez bezstronne przedstawienie argumentów obu stron. Dopiero w podsumowaniu wolno Ci wyrazić własną opinię na dany temat.

Przypomnij sobie typową strukturę rozprawki za i przeciw (For & Against Essay).

Wstęp – wprowadzenie tematu oraz bezstronna teza bez własnej opinii.

Rozwinięcie:

I akapit FOR – topic sentence, argumenty za.

II akapit AGAINST – topic sentence, argumenty przeciw.

Zakończenie – zrównoważone podsumowanie argumentacji, dodatkowo może pojawić się własna opinia na dany temat.

Przygotuj plan pracy w brudnopisie.

Przeanalizujmy wspólnie plan pracy dla wypowiedzi pisemnej na temat:

Korzystanie z samochodu przestało być luksusem, a stało się niezbędnym elementem codziennego życia większości mieszkańców Polski. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz pozytywne i negatywne aspekty korzystania z samochodu na co dzień.

Koniecznie zapisz tezę, może to być nawet jedno proste zdanie np. There are many arguments for and against using a car every day.

Zapisz również swój pomysł na Topic sentence FOR – There are a lot of arguments for using cars every day oraz Topic sentence AGAINST – There are many arguments against using cars every day. Pamiętaj, że jest to tylko Twój draft (pierwszy zarys planu pracy) więc keep it simple – nie komplikuj. Przyjdzie jeszcze moment na parafrazowanie tych zdań i wszelkie „ozdobniki” językowe.

Teraz nadchodzi czas na prawdziwą burzę mózgów. Szybko wypisz wszystkie argumenty za i przeciw, które przychodzą Ci do głowy. Notuj spontanicznie ciekawe zwroty i słówka potrzebne do realizacji tematu. Na tym etapie jeszcze nic nie układaj, nie porządkuj, nie przejmuj się trafnością argumentów. Może się zdarzyć, że niektórych pomysłów wcale nie wykorzystasz. Lepiej jest mieć ich więcej niż mniej – by było z czego wybrać. Potem dopiero to wszystko ułożysz i wciśniesz w sztywne ramy struktury rozprawki argumentacyjnej.

Pozwól, aby Twoje myśli swobodnie przepływały i szybko zapisuj pomysły. To właśnie teraz jest pobudzona Twoja wyobraźnia i kreatywność – to najważniejszy moment Twojej pracy.

Po kilku minutach, zakończ tę kreatywną burzę mózgów i przeanalizuj notatki. Już na tym etapie możesz zrezygnować z niektórych argumentów oraz uporządkować te, które zamierzasz wykorzystać. Dopisz teraz jeszcze więcej słów związanych z tematem i pasujących do Twoich pomysłów. Przygotuj kilka przykładowych zwrotów, które użyjesz we wstępie do podania zrównoważonej tezy, czy do przedstawiania kolejnych argumentów za i przeciw. To wszystko sprawi, że pisząc osiągniesz stan „flow” – będziesz myślał tylko o przekazaniu treści, a nie głowił się nad tym jakich słów lub zwrotów użyć.  

Napisz teraz swoją rozprawkę w brudnopisie.

Teraz jesteś gotowy do tego, aby przystąpić do pisania właściwej pracy. Staraj się trzymać ustalonego wcześniej planu. Pamiętaj o tym, aby pilnować podziału akapitów. Zachowaj równowagę między nimi. Wstęp nie może przewyższać liczbą słów rozwinięcia. Zakończenie powinno być podobnej długości co wstęp. Po zakończeniu pisania policz słowa. Twoja praca powinna zawierać od 200 do 250 słów. Wszystko, co jest oddzielone spacją traktuje się jak jedno słowo.

Teraz przeczytaj pracę. Zwróć uwagę na to, czy dobrze się ją czyta – czy jest spójna i klarowna. Sprawdź, czy bezstronnie przedstawiłeś argumenty obu stron w pracy i czy w zakończeniu jasno wyraziłeś swoje poglądy na dany temat.

Po sprawdzeniu treści rozprawki przeczytaj ją ponownie, zwracając tym razem uwagę na ewentualne błędy językowe i ortograficzne. Przypomnij sobie najczęstsze błędy, które zdarzało Ci się popełniać i sprawdź, czy znowu się nie pojawiły.

Przepisz teraz pracę do czystopisu.

Po naniesieniu poprawek praca jest gotowa do przepisania jej do czystopisu. Pisz starannie, zachowuj podział na akapity. Przeczytaj pracę na koniec, sprawdzając, czy nie popełniłeś jakiegoś błędu przy przepisywaniu.

Gotowe! Gratuluję! Pass it with flying colours!

Poćwicz pisanie rozprawek według tego schematu i zdaj maturę śpiewająco!

Wypowiedz się pisemnie na temat: Korzystanie z samochodu przestało być luksusem, a stało się niezbędnym elementem codziennego życia większości mieszkańców Polski. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz pozytywne i negatywne aspekty korzystania z samochodu na co dzień.

Tak. Chcę otrzymać przykładowe mapy myśli, pomocne przy pisaniu rozprawki za i przeciw. Zupełnie za darmo.

Informacje o tym, jak kreatywnie pisać w języku angielskim bezpośrednio na Twój email.

Ciekawa jestem, jak Ci poszło? Podziel się wrażeniami z pisania z innymi czytelnikami Morza Atramentu. Co sprawiło Ci największą frajdę w trakcie pisania? Które elementy sprawiły Ci kłopot? Proszę podeślij link do tego artykułu jeśli uważasz, że pomoże również Twoim znajomym. A może warto wymienić się waszymi rozprawkami z przyjacielem, przeczytać je i omówić pod kątem trafności argumentacji?   

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.