Matura 2019 – najlepsza ściąga z angielskiego, czyli wszystko o czym musisz pamiętać, aby zdać maturę pisemną z angielskiego śpiewająco.

Egzamin maturalny z języka angielskiego to ważny sprawdzian znajomości języka angielskiego po kilku latach nauki w szkole. Sprawdza nie tylko kompetencje językowe, ale również dojrzałość intelektualną i emocjonalną ucznia. Ważne jest, aby umiejętnie poradzić sobie z rozwiązywaniem arkusza maturalnego w stresującej sytuacji, również od strony „technicznej”.

Do matury zostało już tylko kilka dni. Po przeczytaniu dzisiejszego wpisu nie zaczniesz nagle pisać po angielsku bezbłędnie. Nie obiecuję też,  że zdasz maturę pisemną z języka angielskiego na 100 %, choć Ci z całego serca tego życzę. Poradzę Ci jednak co zrobić, aby z tymi umiejętnościami, którymi dysponujesz teraz zdobyć jak najwięcej punktów (z rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, znajomości środków językwych czy wypowiedzi pisemnej) na maturze pisemnej z angielskiego. I co najważniejsze, nie stracić przez nieuwagę żadnego punktu.

Dziś omówię zadania sprawdzające rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego oraz struktury leksykalno-gramatyczne, zarówno na poziomie podstawowym PP (łączny czas pracy z arkuszem to 120 minut), jak i na poziomie rozszerzonym PR (łączny czas pracy z arkuszem 150 minut). Rady dotyczące wypowiedzi pisemnej znajdziesz tutaj.

Rozumienie ze słuchu - część pierwsza arkusza egzaminacyjnego trwa około 20 minut (poziom podstawowy) lub 25 minut (poziom rozszerzony) – zadania 1. – 3.

 • Przeczytaj uważnie polecenie wraz z treścią zadania. Po przeczytaniu treści zadania zapamiętaj, na które kwestie musisz bardziej zwrócić uwagę. Podkreśl kluczowe słowa. Pamiętaj, że możesz podkreślać, pisać, zaznaczać w tej części arkusza – egzaminator sprawdza tylko Twoje odpowiedzi przeniesione na kartę odpowiedzi.
 • W trakcie pierwszego słuchania (nagranie jest odtwarzane dwukrotnie) skoncentruj się. Możesz zamknąć oczy – jesteś wtedy skupiony tyko na słuchaniu, nie rozprasza Cię Twój wzrok podążający za tekstem. Twój mózg nastawia się tylko na odbiór bodźców słuchowych.
 • Pierwsze słuchanie to czas na ogólne zrozumienie treści nagrania, zapoznanie się ze sposobem mówienia i z intencjami mówiących.
 • Po pierwszym wysłuchaniu nagrania możesz zrobić krótkie notatki, podkreślić w zdaniach to co wydaje Ci się istotne dla wyboru właściwej odpowiedzi.
 • Wysłuchaj nagrania po raz drugi i jednocześnie zaznaczaj odpowiedzi zgodne z treścią nagrania. Czasami łatwiej jest zacząć od wyeliminowania tych zdań, które są na pewno błędne.
 • Nie strać punktu przez nieuważne przeczytanie polecenia. Często w zadaniach jedno zdanie jest podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
 • Postępuj podobnie przy rozwiązywaniu pozostałych zadań sprawdzających rozumienie ze słuchu.
 • Nie zapomnij przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Pamiętaj, że oceniane będą tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie odpowiedzi znajdującej się na końcu arkusza.

Rozumienie tekstu pisanego – część druga arkusza egzaminacyjnego - zadania 4. – 6. Przeznacz ok. 20 minut na rozwiązywanie tej części na poziomie podstawowym i 30 minut na poziomie rozszerzonym.

 • Przeczytaj uważnie polecenie, abyś wiedział czego się od Ciebie oczekuje.
 • Przeczytaj tekst / teksty po raz pierwszy dla ogólnego zrozumienia jego treści. Nie przejmuj się słowami, których nie rozumiesz. Staraj się określić główną myśl tekstu.
 • Przeczytaj teraz treść zadania – podkreśl słowa klucze.
 • Przeczytaj tekst / teksty po raz drugi – podkreślaj w tekście fragmenty, które pomogą Ci wybrać właściwą odpowiedź lub dopasować odpowiedni nagłówek.
 • Wyeliminuj te zdania lub nagłówki, które są na pewno błędne.
 • Zaznacz odpowiedzi zgodne z treścią tekstu / tekstów, szukając za każdym razem fragmentów w tekście, które potwierdzą Twój właściwy wybór.
 • Nie strać punktu przez nieuważne przeczytanie polecenia. Często w zadaniach jedno zdanie / nagłówek jest podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.
 • Postępuj podobnie przy rozwiązywaniu pozostałych zadań sprawdzających rozumienie tekstu pisanego.
 • Nie zapomnij przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Pamiętaj, że oceniane będą tylko odpowiedzi zaznaczone na karcie odpowiedzi znajdującej się na końcu arkusza.
 • Kontroluj czas w jakim rozwiązujesz zadania. Pamiętaj, że zostały Ci jeszcze do zrobienia zadania sprawdzające znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna.

Zadania 7. – 9. sprawdzające znajomość środków językowych. Przeznacz na rozwiązywanie tej części arkusza ok. 15 minut na poziomie podstawowym i 30 minut na poziomie rozszerzonym.

 • Przeczytaj uważnie polecenie.
 • Przeczytaj po raz pierwszy tekst dla ogólnego zrozumienia jego treści, ignorując nieznane słowa i nie zwracając uwagi na wyjęte zdania czy brakujące słowa.
 • Odpowiedz sobie na pytanie, o czym jest cały tekst .
 • Przeczytaj tekst po raz drugi, uzupełniając jednocześnie luki właściwymi odpowiedziami, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst. Pamiętaj o chronologii wydarzeń i o wynikaniu jednych treści z innych.
 • Zwracaj uwagę na słowa znajdujące się przed luką i po niej, żeby określić jaką funkcję pełnią i jakiego elementu między nimi brakuje.
 • Po uzupełnieniu tekstu brakującymi zdaniami czy słowami przeczytaj cały tekst i zdecyduj, czy jest logiczny.
 • Kontroluj czas – pamiętaj, aby zostawić wystarczająco dużo czasu na napisanie wypowiedzi pisemnej – minimum 60 minut na poziomie podstawowym oraz 65 minut na poziomie rozszerzonym.

Zadanie 10. – wypowiedź pisemna.

Zakończenie pracy z arkuszem maturalnym.

 • Teraz możesz zakończyć pracę z arkuszem egzaminacyjnym.
 • Sprawdź, czy przeniosłeś odpowiedzi z poprzednich zadań na kartę odpowiedzi.
 • Dopilnuj, aby poprawnie wpisać i zakodować swój numer PESEL na pierwszej stronie arkusza oraz na karcie odpowiedzi.

Tak. Chcę otrzymać przykładowe mapy myśli, pomocne przy pisaniu rozprawki za i przeciw. Zupełnie za darmo.

Informacje o tym, jak kreatywnie pisać w języku angielskim bezpośrednio na Twój email.

Mam nadzieję, że moje rady pomogą Ci wypaść jak najlepiej na maturze. A może Ty masz swoje sprawdzone sposoby na rozwiązywanie arkuszy maturalnych? Podziel się nimi z czytelnikami Morza Atramentu. Chętnie także odpowiem na nurtujące Cię pytania. Pisz w komentarzach.  Proszę, udostępnij ten wpis wszystkim tegorocznym maturzystom. Na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc w opanowaniu sytuacji. Trzymam za Was kciuki. Powodzenia!

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.