Matura – wypowiedź pisemna z języka angielskiego – co zrobić gdy myślisz, że to zadanie Cię przerasta?

Wypowiedź pisemna na egzaminie maturalnym z języka angielskiego jest często postrzegana jako jego najtrudniejsza część. Dobrze przemyślany plan wypowiedzi , omówienie zagadnienia w sposób przejrzysty i logiczny z właściwym wykorzystaniem brudnopisu i czystopisu pomogą w realizacji tego zadania oraz zdobyciu jak największej ilości punktów.

Poświęć kilka chwil, aby zapoznać się z moimi radami dotyczącymi pisania wypowiedzi pisemnej na egzaminie maturalnym z języka angielskiego. Jeśli wiesz, czego się spodziewać i jak krok po kroku wykonywać zadanie, mniej się stresujesz i wydaje Ci się ono łatwiejsze do zrealizowania. A przecież o to właśnie chodzi . Poradzę Ci co zrobić, aby z tymi umiejętnościami, którymi dysponujesz teraz zdobyć jak najwięcej punktów z  wypowiedzi pisemnej na egzaminie maturalnym z angielskiego. I co najważniejsze, nie stracić przez nieuwagę żadnego punktu.

Rodzaj i tematyka tekstów do napisania na maturze z języka angielskiego różnią się zależnie od poziomu. Na poziomie podstawowym wymaga się napisania tekstu użytkowego np. listu w formie tradycyjnej lub elektronicznej (email) oraz wiadomości umieszczanej na blogu lub forum internetowym.  Poziom rozszerzony to tekst argumentacyjny np. list formalny, rozprawka czy artykuł publicystyczny.  W arkuszu maturalnym zarówno na podstawie, jak i na rozszerzeniu jest to zadanie 10. Omówię je dla Was z podziałem na typ arkusza.

Zadanie 10. – wypowiedź pisemna – egzamin maturalny z języka angielskiego, poziom podstawowy. Przeznacz na rozwiązywanie tej części arkusza około 60 minut.

Krok 1 - Dobry Plan

 • Dokładnie przeczytaj polecenie w języku polskim. W treści zadania podane są cztery elementy, które powinieneś rozwinąć w wypowiedzi. 
 • Daj sobie chwilę na zebranie myśli oraz zastanowienie się czego od Ciebie oczekują.
 • Zaplanuj swoją wypowiedź. Możesz to zrobić po polsku, choć najlepiej po angielsku.
 • Wypunktuj informacje, które powinieneś przekazać. Pamiętaj, aby odnieść się do każdego z czterech podpunktów treści polecenia w sposób szczegółowy.

Krok 2 - Brudnopis

 • Spisz wszystkie pomysły w brudnopisie. Na tym etapie nie oceniaj ich i pochopnie nie odrzucaj.
 • Przeczytaj jeszcze raz treść zadania, spójrz na swoje pomysły w Dobrym Planie i wypisz teraz słowa, które potrzebne Ci będą do realizacji tematu. Wypisz też wcześniej wyuczone zwroty charakterystyczne dla danej formy wypowiedzi.
 • Pisz w brudnopisie. Tutaj nie musisz się martwić skreśleniami, czy charakterem pisma. Staraj się przede wszystkim skupić na treści swojej pracy pisemnej.
 • Nadaj ostatnie szlify swojej wypowiedzi przy powtórnym czytaniu pracy. Odpowiedz sobie na pytanie, czy Twoja wypowiedź jest spójna i logiczna.
 • Sprawdź ortografię.
 • Spróbuj wyłapać błędy językowe, które mogłeś popełnić.
 • Przed przeniesieniem pracy do czystopisu uporządkuj tekst, dokładnie oznacz miejsca gdzie zaczyna się nowy akapit.
 • Policz słowa. Pamiętaj, że słowo to wszystko co jest rozdzielone przerwą: I am happy – 3 słowa, I’m happy – 2 słowa.
 • Długość wypowiedzi na poziomie podstawowym powinna wynosić od 80 do 130 słów.

Krok 3 - Czystopis

 • Pora przepisać Twój list / email czy wpis na blogu / forum do czystopisu.
 • Czystopis to Twoja wizytówka. Pamiętaj, że egzaminator sprawdzający Twoją wypowiedź pisemną ma wiele prac do sprawdzenia. Ułatw mu to zadanie, a jednocześnie zadbaj o siebie. Pisz starannie, tak aby sprawdzający nie musiał użyć sztabu grafologów do odszyfrowania Twojego pisma. To Tobie zależy na tym, aby wypaść jak najlepiej więc nie pozwól , aby skreślenia utrudniały ocenianie pracy, a nieczytelne słowa przyczyniły się do utraty punktów za treść czy poprawność językową.
 • Przepisując swoją pracę z brudnopisu, pamiętaj o klarownym i konsekwentnym podziale tekstu na akapity. Koniecznie zachowaj odpowiednie marginesy.

Krok 4 - Sprawdź się

 • Sprawdź się. Koniecznie przeczytaj ponownie swoją pracę przepisaną do czystopisu.
 • Sprawdź, czy czegoś nie pominąłeś i czy właściwie rozwinąłeś wszystkie elementy podane w poleceniu.
 • Częstym błędem jest zdublowane przy przepisywaniu przy przepisywaniu słowo.
 • Jeszcze raz sprawdź pracę pod względem poprawności ortograficznej i językowej.

Krok 5 - Troubleshooting, czyli rozwiązywanie problemów

 • 60 minut przeznaczone na tę część arkusza to za mało? Nie zdążę! Nie panikuj.
 • Pamiętaj lepiej kontrolować czas i uniknąć niepotrzebnego stresu, ale w sytuacji podbramkowej RATUJ SIĘ!
 • Jeśli nagle zorientujesz się, że nie zdążysz przepisać całej pracy do czystopisu przed końcem egzaminu jest na to rada. Pod częścią wypracowania już przepisaną do czystopisu napisz drukowanymi literami. RESZTA WYPOWIEDZI PISEMNEJ ZNAJDUJE SIĘ W BRUDNOPISIE. PROSZĘ O SPRAWDZENIE. Teraz najważniejsze jest to, abyś szybko, ale starannie zaznaczył w brudnopisie tę część swojego wypracowania, którą chcesz aby sprawdzono. Zaznacz ten fragment np. za pomocą klamry i napisz obok PROSZĘ O SPRAWDZENIE. Przekreśl wyraźnie to, czego nie należy sprawdzać. Jeśli starczy Ci czasu, przeczytaj i uporządkuj ten fragment wypowiedzi, który pozostał w brudnopisie, a ma być sprawdzony jako czystopis.

Krok 6 - Gotowe!​

 • Już po. Teraz możesz zakończyć pracę z arkuszem egzaminacyjnym.
 • Sprawdź, czy przeniosłeś odpowiedzi z poprzednich zadań na kartę odpowiedzi.
 • Dopilnuj tego, aby poprawnie wpisać i zakodować swój numer PESEL na pierwszej stronie arkusza oraz na karcie odpowiedzi.

Zadane 10. – wypowiedź pisemna – egzamin maturalny z języka angielskiego, poziom rozszerzony. Przeznacz na rozwiązywanie tej części arkusza ok. 65 minut.

Krok 1 - Dobry Plan

 • Przypomnij sobie, że w tej części egzaminu wymaga się od Ciebie napisania tekstu argumentacyjnego (listu formalnego, rozprawki, artykułu publicystycznego) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji. Podane będą dwa typy tekstów, z których wybierasz jeden.
 • Dokładnie przeczytaj polecenie. W treści zadania podane są w języku polskim dwa tematy. Zdający wybiera jeden z nich i tworzy tekst. Każdy temat zawiera dwa elementy, które jako zdający powinieneś omówić w wypowiedzi.
 • Daj sobie chwilę na zebranie myśli oraz zastanowienie się czego od Ciebie oczekują. Rozważ, który temat będzie dla Ciebie korzystniejszy pod względem tematyki, argumentacji oraz potrzebnego do jego realizacji słownictwa.
 • Zaznacz temat, który wybrałeś, zakreślając w arkuszu jego numer.
 • Zaplanuj swoją wypowiedź. Możesz to zrobić po polsku, choć najlepiej po angielsku.
 • Jeśli piszesz rozprawkę koniecznie zapisz tezę. W tezie zasygnalizuj, czy będziesz podawał argumenty wyrażające aprobatę lub dezaprobatę wobec rozważanego zagadnienia (rozprawka wyrażająca opinię), czy przedstawiał  argumenty za i przeciw (rozprawka za i przeciw).
 • Jeśli wybrałeś artykuł publicystyczny wyraź swoje stanowisko wobec problemu wskazanego w poleceniu. Wymyśl tytuł przyciągający uwagę czytelnika. Pomyśl, jak we wstępie zachęcisz czytelnika do przeczytania artykułu. Jakie pytania zadasz, aby zachęcić czytelnika do dalszych rozważań na temat poruszany w tekście.
 • Jeśli zdecydowałeś się na list formalny zastanów się, co powinieneś napisać w odpowiedzi na sytuację określoną w zadaniu egzaminacyjnym. List może zawierać elementy opisu, sprawozdania, recenzji, itp. Przygotuj odpowiedni zwrot rozpoczynający i kończący list. Przemyśl, jak we wstępie określisz cel listu, w którym zostanie napisany.

Krok 2 - Brudnopis

 • Spisz wszystkie pomysły, które przychodzą Ci do głowy. Na tym etapie nie oceniaj ich i pochopnie nie odrzucaj.
 • Przeczytaj jeszcze raz treść zadania, spójrz na swoje pomysły w Dobrym Planie i wypisz teraz słowa, które potrzebne Ci będą do realizacji tematu. Wypisz też wcześniej wyuczone zwroty charakterystyczne dla danej formy wypowiedzi.
 • Pisz w brudnopisie. Tutaj nie musisz się martwić skreśleniami czy charakterem pisma. Staraj się przede wszystkim skupić na treści swojej pracy pisemnej.
 • Nadaj ostatnie szlify swojej wypowiedzi przy powtórnym czytaniu pracy. Odpowiedz sobie na pytanie, czy Twoja wypowiedź jest spójna i logiczna.
 • Sprawdź ortografię.
 • Spróbuj wyłapać błędy językowe, które mogłeś popełnić.
 • Przed przeniesieniem pracy do czystopisu uporządkuj tekst, dokładnie oznacz miejsca gdzie zaczyna się nowy akapit.
 • Policz słowa. Pamiętaj, że słowo to wszystko co jest oddzielone spacją: I am happy – 3 słowa, I’m happy – 2 słowa.
 • Wypowiedź na poziomie rozszerzonym powinna zawierać od 200 do 250 słów.

Krok 3 - Czystopis​

 • Pora przepisać Twój list formalny / artykuł publicystyczny / rozprawkę do czystopisu.
 • Czystopis to Twoja wizytówka. Pamiętaj, że egzaminator sprawdzający Twoją wypowiedź pisemną ma wiele prac do sprawdzenia. Ułatw mu to zadanie, a jednocześnie zadbaj o siebie. Pisz starannie, tak aby sprawdzający nie musiał użyć sztabu grafologów do odszyfrowania Twojego pisma. To Tobie zależy na tym, aby wypaść jak najlepiej więc nie pozwól , aby skreślenia utrudniały ocenianie pracy, a nieczytelne słowa przyczyniły się do utraty punktów za treść czy poprawność językową.
 • Przepisując swoją pracę z brudnopisu pamiętaj o klarownym i konsekwentnym podziale tekstu na akapity. Koniecznie zachowaj odpowiednie marginesy.

Krok 4 - Sprawdź się​

 • Sprawdź się. Koniecznie przeczytaj ponownie swoją pracę przepisaną do czystopisu.
 • Sprawdź, czy czegoś nie pominąłeś i czy właściwie omówiłeś wszystkie wymagane elementy podane w poleceniu.
 • Częstym błędem jest zdublowane przy przepisywaniu przy przepisywaniu słowo.
 • Jeszcze raz sprawdź pracę pod względem poprawności ortograficznej i językowej.

Krok 5 - Troubleshooting, czyli rozwiązywanie problemów​

 • 65 minut przeznaczone na tę część arkusza to za mało? Nie zdążę! Nie panikuj.
 • Pamiętaj, lepiej kontrolować czas i uniknąć niepotrzebnego stresu, ale w sytuacji podbramkowej RATUJ SIĘ!
 • Jeśli nagle zorientujesz się, że nie zdążysz przepisać całej pracy do czystopisu przed końcem egzaminu jest na to rada. Pod częścią wypracowania już przepisaną do czystopisu napisz drukowanymi literami. RESZTA WYPOWIEDZI PISEMNEJ ZNAJDUJE SIĘ W BRUDNOPISIE. PROSZĘ O SPRAWDZENIE. Teraz najważniejsze jest to, abyś szybko, ale starannie zaznaczył w brudnopisie tę część swojego wypracowania, którą chcesz aby sprawdzono. Zaznacz ten fragment np. za pomocą klamry i napisz obok PROSZĘ O SPRAWDZENIE. Przekreśl wyraźnie to, czego nie należy sprawdzać. Jeśli starczy Ci czasu, przeczytaj i uporządkuj ten fragment wypowiedzi, który pozostał w brudnopisie, a ma być sprawdzony jako czystopis.

Krok 6 - Gotowe!

 • Już po. Teraz możesz zakończyć pracę z arkuszem egzaminacyjnym.
 • Sprawdź, czy przeniosłeś odpowiedzi z poprzednich zadań na kartę odpowiedzi.
 • Dopilnuj tego, aby poprawnie wpisać i zakodować swój numer PESEL na pierwszej stronie arkusza oraz na karcie odpowiedzi.

Tak. Chcę otrzymać przykładowe mapy myśli, pomocne przy pisaniu rozprawki za i przeciw. Zupełnie za darmo.

Informacje o tym, jak kreatywnie pisać w języku angielskim bezpośrednio na Twój email.

Mam nadzieję, że pomogłam. Życzę Ci kreatywności i spokoju ducha w trakcie pisania wypowiedzi pisemnej na Twojej maturze z języka angielskiego. Daj znać w komentarzu, jak Ci poszło i czy wykorzystałeś którąś z moich porad. Podziel się tymi informacjami  z przyjaciółmi. Oni też marzą o tym, aby zdać maturę z angielskiego śpiewająco. Trzymam kciuki za wszystkich maturzystów. Powodzenia!

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.