Jak napisać rozprawkę argumentacyjną po angielsku z wykorzystaniem mapy myśli.

Umiejętność sprawnego argumentowania to jedna z podstawowych funkcji codziennego języka. Twój sukces w przekonaniu do swojej racji, zależy od odpowiednio dobranego słownictwa i przemyślanych argumentów. Zebranie swoich przemyśleń w formie map myśli ułatwi pisanie każdej rozprawki w języku angielskim.

Rozterki pisarzy...

Wyobraź sobie, że masz za zadanie napisać rozprawkę typu za i przeciw po angielsku (For & Against Essay). Czy czasem zdarza się, że targają Tobą następujące emocje:

  • Czytasz po raz kolejny temat wypowiedzi i nie wiesz jak się za nią zabrać?
  • Masz pustkę w głowie, a przed sobą kartkę, która poraża białością?
  • Znasz modelową strukturę tego typu rozprawki, ale brakuje Ci odpowiedniego słownictwa do zrealizowania zadanego tematu?
  • Nie masz pomysłu na argumenty i przykłady je popierające?  
  • Nie umiesz argumentować?

Zadanie napisania rozprawki początkowo przeraża, ale gdy o tym dłużej pomyślisz to wszyscy korzystamy z umiejętności sprawnego argumentowania i to na co dzień. Nauczyciele, naukowcy, politycy, sprzedawcy i Ty. Nie wierzysz? Przypomnij sobie, ile cennych argumentów trzeba wymyślić, aby przekonać rodziców do pierwszej całonocnej imprezy albo szalonych wakacji tylko z przyjaciółmi.

Dziś pokażę Ci kilka strategii poradzenia sobie z tymi problemami. Dzisiejszy artykuł jest rozwinięciem i pogłębieniem wcześniejszego: Jak napisać rozprawkę argumentacyjną, aby zgarnąć maksimum punktów na maturze? Tu skupię się na szczegółowym omówieniu przykładowej wypowiedzi w języku angielskim oraz przeanalizowaniu procesu jej planowania i pisania z naciskiem na aktywne wykorzystanie słownictwa, które już znasz.

Zrozum cel rozprawki argumentacyjnej.

Rozprawka argumentacyjna typu za i przeciw (For & Against Essay / Argumentative Essay) to wypowiedź pisemna, której celem jest bezstronne przedstawienie argumentów obu stroni i przekonanie czytelnika do postawionej tezy, w tym wypadku neutralnej. Przekonując czytelnika do swoich racji możesz przemawiać do rozsądku, ale też emocji używając odpowiednich faktów i uzasadnień. Dopiero w podsumowaniu wolno Ci wyrazić własną opinię na dany temat.

Poznaj strukturę rozprawki argumentacyjnej.

Akapit pierwszy: wstęp – wprowadzenie tematu oraz bezstronna teza bez własnej opinii.

Akapit drugi : rozwinięcie – argumenty „za”.

Akapit trzeci: rozwinięcie  – argumenty „przeciw”.

Akapit czwarty: zakończenie – zrównoważone podsumowanie argumentacji, dodatkowo może pojawić się własna opinia na dany temat.

Przemyśl temat i zaplanuj pracę.

Przeczytaj polecenie i temat rozprawki. Zorientuj się, czego od Ciebie oczekują. Nie przystępuj od razu do pisania pracy. Poświęć kilka minut na przemyślenie i zaplanowanie rozprawki. Pochopne rozpoczynanie pisania wypracowania skutkuje treścią niezgodną z tematem i błędami w kompozycji. Przypomnij sobie zasady pisania dobrego akapitu, aby stworzyć spójną rozprawkę.

Przeanalizujmy wspólnie plan pracy dla wypowiedzi pisemnej na temat:

Korzystanie z samochodu przestało być luksusem, a stało się niezbędnym elementem codziennego życia większości mieszkańców Polski. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz pozytywne i negatywne aspekty korzystania z samochodu na co dzień.

Koniecznie zapisz tezę, może to być nawet jedno proste zdanie oraz swoje pomysły na zdania wprowadzające argumenty za i przeciw. Pamiętaj, że jest to tylko Twój draft (pierwszy zarys planu pracy) więc keep it simple – nie komplikuj. Przyjdzie jeszcze moment na parafrazowanie tych zdań i wszelkie „ozdobniki” językowe. Na razie, określ tylko ramy tematyczne wypowiedzi, które będą podstawą do szukania odpowiedniego słownictwa i stosownych argumentów. 

Teza / Thesis statement: There are many arguments for and against using a car every day.

Zdanie temat „za” /Topic sentence „for”: There are a lot of arguments for using cars every day.

Zdanie temat „przeciw” / Topic sentence „against”: There are many arguments against using cars every day.

Przygotuj słownictwo - mapa bąbelkowa / bubble map.

Wypisz szybko słownictwo związane z tematyką wypowiedzi. Wszystko, co kojarzy Ci się z korzystaniem z samochodu. Notuj spontanicznie ciekawe zwroty i słówka potrzebne do realizacji tematu. Użyj przedstawionego poniżej pomysłu na pogrupowanie słówek –  tak zwanej bubble map, czyli mapy bąbelkowej. Umieść słowo klucz na środku swojej mapy – to będzie twój punk centralny, od którego odchodzą kolejne bąble zawierające skojarzenia z tym słowem. Idź od ogółu do coraz większego szczegółu. Zapisuj wszystkie pomysły. Jeśli piszesz pracę z wykorzystaniem słownika nie wahaj się go użyć, aby wzbogacić mapę o ciekawe słowa i wyrażenia kojarzące się z daną tematyką. Poczytaj o tym, jak sprawnie korzystać ze słownika, aby przyspieszyć naukę języka angielskiego. Nie oceniaj na tym etapie czy słowo Ci się przyda czy nie. Kreatywnie wykorzystaj moc skojarzeń. Mapa bąbelkowa przechodzi płynie w bardziej rozbudowaną mapę myśli, która nie tylko organizuje informacje, ale pokazuje też hierarchię i połączenia między częściami całej całości. Jeśli przygotowujesz to na spokojnie w domu, warto zadbać również o aspekt wizualny Twojej mapy, z pewnością pomoże w zapamiętywaniu słownictwa.

Mind map / mapa myśli – idealna metoda na porządkowanie argumentów.

Teraz nadchodzi czas na prawdziwą burzę mózgów. Szybko wypisz wszystkie argumenty za i przeciw, które przychodzą Ci do głowy. Grupuj je w formie mapy myśli – diagramu, który pozwoli Ci wizualnie ogarnąć Twoje pomysły. Mapa myśli jest świetnym narzędziem używanym przez pisarzy do organizacji myśli, która dodatkowo pozwala spojrzeć na zarys koncepcji wypowiedzi pisemnej z lotu ptaka. Notuj spontanicznie ciekawe przykłady na poparcie argumentów potrzebnych do realizacji tematu. Na tym etapie jeszcze nic nie układaj, nie porządkuj, nie przejmuj się trafnością argumentów. Może się zdarzyć, że niektórych pomysłów wcale nie wykorzystasz. Lepiej jest mieć ich więcej niż mniej – by było z czego wybrać. Potem dopiero to wszystko ułożysz i wciśniesz w sztywne ramy struktury rozprawki argumentacyjnej.

Pozwól, aby Twoje myśli swobodnie przepływały i szybko zapisuj pomysły. To właśnie teraz jest pobudzona Twoja wyobraźnia i kreatywność – to najważniejszy moment Twojej pracy.

Po kilku minutach, zakończ tę kreatywną burzę mózgów i przeanalizuj notatki. Już na tym etapie możesz zrezygnować z niektórych argumentów oraz uporządkować te, które zamierzasz wykorzystać. Dopisz teraz jeszcze więcej słów związanych z tematem i pasujących do Twoich pomysłów. Przygotuj kilka przykładowych zwrotów, które użyjesz we wstępie do podania zrównoważonej tezy, czy do przedstawiania kolejnych argumentów za i przeciw. To wszystko sprawi, że pisząc osiągniesz stan „flow” – będziesz myślał tylko o przekazaniu treści, a nie głowił się nad tym jakich słów lub zwrotów użyć. 

Często ćwicz tego typu kreatywną pracę ze słownictwem, wymyślaniem argumentów i planowaniem wypowiedzi pisemnych. Nabyte umiejętności zaprocentują w trakcie pracy klasowej, egzaminu językowego czy egzaminu maturalnego. Wtedy też możesz ograniczyć się do zrobienia tylko prostego planu wypowiedzi i mapy myśli, w której zgrupujesz swoje argumenty i minimum potrzebnego słownictwa.

Napisz rozprawkę argumentacyjną z łatwością.

Teraz jesteś gotowy, aby przystąpić do pisania właściwej pracy. Pamiętaj, że to Twoja pierwsza wersja rozprawki. Zostaw sobie miejsce między linijkami tekstu i obszerne marginesy na ewentualne poprawki czy dopiski. Staraj się trzymać ustalonego wcześniej planu. Pilnuj podziału akapitów. Zachowaj równowagę między nimi. Wstęp nie może przewyższać liczbą słów rozwinięcia. Zakończenie powinno być podobnej długości co wstęp. O podstawach pisania dobrych akapitów poczytaj w tym artykule.

Szczegółowa analiza rozprawki.

Przeanalizujmy wspólnie przykładową rozprawkę argumentacyjną typu za i przeciw. Zobacz jak plan pracy, wcześniej opracowane słownictwo i wymyślone argumenty ułatwiają pisanie rozprawki. Jako subskrybent Morza Atramentu otrzymałeś darmowy pakiet map myśli i modelową rozprawkę w naszym newsletterze prosto na Twojego maila – skorzystaj z tego teraz. Jeżeli nie jesteś jeszcze subskrybentem Morza Atramentu pobierz bezpłatnie szczegółowe mapy myśli porządkujące słownictwo i pomysły na argumenty klikając w link poniżej. W artykule zamieściłam tylko wycinek map myśli do danego tematu w pięknej graficznej oprawie. Te, które przygotowałam do pobrania są w formacie pdf, przygotowane specjalnie do druku. Wydrukuj je i korzystając z map myśli, analizuj ze mną treść przykładowej rozprawki oraz jej omówienie. Pobierz i wydrukuj również gotową rozprawkę, aby ułatwić sobie jej czytanie i analizę. Zwróć uwagę na układ graficzny tekstu: podział na akapity, obszerność i proporcje akapitów, marginesy.

Korzystanie z samochodu przestało być luksusem, a stało się niezbędnym elementem codziennego życia większości mieszkańców Polski. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz pozytywne i negatywne aspekty korzystania z samochodu na co dzień.

Akapit pierwszy: wstęp – wprowadzenie tematu oraz bezstronna teza bez własnej opinii.

We wstępie odnieś się do tego, że kiedyś posiadanie samochodu było w Polsce luksusem, a teraz korzystanie z samochodu jest niezbędnym elementem codziennego życia. Postaw bezstronną tezę dotyczącą pozytywnych i negatywnych aspektów korzystania z samochodu na co dzień. Zobacz, jak napisana prostym językiem teza z planu rozprawki została zmieniona przy użyciu kilku bardziej zaawansowanych słów i zwrotów.

Najedź kursorem na podkreślone kropkowaną linią fragmenty w rozprawce, aby zobaczyć dodatkowe komentarze.

Teza / Thesis statement: There are positive and negative aspects of using cars on a daily basis.

A few years ago having a car used to be regarded as luxury in Poland. Nowadays, travelling by car seems to be a necessity of a fast changing world. Although there are many benefits of using a car on a daily basis , there are also some drawbacks involved.

Akapit drugi: rozwinięcie – argumenty "za".

W tym akapicie podaj pozytywne aspekty korzystania z samochodu na co dzień. Skup się na wolności, niezależności i komforcie jaką daje samochód. Poprzyj to przykładami wypracowanymi w trakcie burzy mózgów. Dowodem na poparcie Twojego argumentu może być: rozwinięcie myśli, przykład z Twojego życia, użycie wypowiedzi eksperta lub statystyki. Zauważ, że każdy nowy argument z uzasadnieniem wprowadzany jest za pomocą odpowiednich zwrotów tutaj wytłuszczonych. Porządkują one wypowiedź. Co więcej, w razie gdy musisz ograniczyć ilość słów w wypowiedzi, łatwo usuniesz taki fragment. Omawiana rozprawka ma 503 słowa. Na niektórych egzaminach obowiązuje limit słów (np. egzamin maturalny 200-250 słów), w którym musisz się zmieścić. Przejrzysta struktura akapitu i odpowiednie zwroty porządkujące argumenty ułatwią to zadanie. Zwróć uwagę, jak lakoniczne topic sentence z planu rozprawki zostało odpowiednio sparafrazowane i uszczegółowione.

Najedź kursorem na podkreślone kropkowaną linią fragmenty w rozprawce, aby zobaczyć dodatkowe komentarze.

Zdanie temat „za” / Topic sentence „for” – There are a lot of arguments for using cars every day.

The most important advantage of using cars is the freedom, comfort and independence they give us every day.

Firstly, you can get almost everywhere you want at any chosen time. People value the aspect of travelling independently of bus and train timetables. It is up to you when you start the journey and finish travelling when it suits you. Another clear benefit is the comfort and convenience the cars give people in their tense and hurried way of life. Particularly, when leaving your warm garage on a gloomy, rainy day and staying dry for the whole of the journey. Not to mention the possibility of carrying more things with you such as a laptop, work equipment, luggage and sports equipment when going on holiday. Moreover, using a car daily provides better opportunities workwise. Not only is the commute to work faster and more comfortable, but additionally, you can easily travel longer distances and thus find a job in a different city. Last but not least, there is a group of emergency vehicles we could not imagine living without, especially in life-threatening situations. The operators of ambulances and fire engines, permitted by law to break conventional road rules in order to reach their destinations in the fastest possible time, save people’s lives.

Akapit trzeci: rozwinięcie – argumenty "przeciw".

W tym akapicie podaj negatywne aspekty korzystania z samochodu na co dzień. Zwróć uwagę na zagrożenie dla zdrowia, życia i środowiska naturalnego związane z nieodpowiedzialnym używaniem samochodu. Swoje argumenty popieraj odpowiednimi dowodami na ich słuszność. Tu również pamiętaj o odpowiednich zwrotach wprowadzających poszczególne argumenty. Staraj się zachować jak największą spójność swojej wypowiedzi. Zobacz topic sentence  z planu rozprawki w nowej odsłonie z wykorzystaniem zaawansowanego słownictwa.

Najedź kursorem na podkreślone kropkowaną linią fragmenty w rozprawce, aby zobaczyć dodatkowe komentarze.

Zdanie temat „przeciw”/ Topic sentence „against” – There are many arguments against using cars every day.

On the other hand, the opponents of using cars on a daily basis claim that it is a life and health hazard.

First of all, death rates among the car users are alarmingly high. Careless driving and speeding are often the cause of death and long-life disability, especially among young drivers. Moreover, drink-driving brings the risk of traffic accidents. Unfortunately, children and ordinary pedestrians become victims of such irresponsible drivers. Furthermore, the scientific evidence indicates that cars produce carbon dioxide and the fumes are responsible for air pollution and smog, especially in big cities. This leads to many environmental problems such as a greenhouse effect. In addition, heavy traffic and congestion in city centres at the rush hours are unbearable for many people and force them to move out into the suburbs. Finally, some people use cars excessively, even to get to a nearby, corner shop to buy some bread in the morning. It leads to health and fitness problems. Drivers tend to forget that there are some places where they can easily get on foot. Such behaviour results in muscle weakness and obesity.

Akapit czwarty: zakończenie.

W zakończeniu czas na zrównoważone podsumowanie argumentacji. Wspomnij o tym, że rozważany problem ma zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. Dodatkowo może pojawić się Twoja własna opinia na dany temat. Powinna być raczej stonowana. To właśnie odróżnia rozprawkę za i przeciw od rozprawki wyrażającej opinię.

Najedź kursorem na podkreślone kropkowaną linią fragmenty w rozprawce, aby zobaczyć dodatkowe komentarze.

Summing up, there are many arguments for and against using cars in our everyday life. Regardless of the alleged danger of environmental pollution and the growing number of accidents, the car seems to be an inseparable element of our daily routine in Poland. Under no circumstances could I imagine living without this blessing – without the freedom of using the car.

Rozprawka gotowa.

Pamiętaj, że omawiam tu dla Ciebie moją ostateczną, wygładzoną wersję wypowiedzi pisemnej o korzystaniu z samochodu. Nie chcę, abyś odniósł mylne wrażenie, że proces pisania wygląda w ten sposób, że przygotowuję mapy myśli ze słownictwem i z pomysłami na argumenty, siadam, piszę i rozprawka gotowa. Pisanie to proces wymyślania, pisania, skreślania, zmieniania, sprawdzania, parafrazowania, dopisywania i szukania ostatecznej wersji. Oczywiście, im częściej ćwiczysz pisanie rozprawek czy innych wypowiedzi pisemnych, tym szybciej on przebiega. Znasz już swoje sprawdzone sposoby na tworzenie takich prac i za każdym razem idzie łatwiej. Przede wszystkim dobrze znasz kolejne etapy procesu pisarskiego. Nie tracisz czasu na zastanawianie się, co masz teraz zrobić – jak i co napisać. Postępujesz zgodnie z wyuczoną rutyną. Rozbijasz duży, często przerażający projekt napisania wypowiedzi pisemnej po angielsku na kolejne kroki. Działasz spokojnie i z pewnością siebie. Cieszysz się z pustej, śnieżnobiałej kartki papieru, którą możesz zapisać własnymi pomysłami i przemyśleniami. Odkrywasz, że pisanie w języku angielskim daje Ci taką samą możliwość wyrażania siebie, jak robisz to w języku ojczystym. Świadomość tego dodaje skrzydeł. Ubogaca. Daje poczucie spełnienia. Motywuje do dalszego pisania w języku angielskim.

Stań się ekspertem od argumentacji.

Nie da się ćwiczyć pisania po angielsku bez pisania. Regularnie wyszukuj tematy rozprawek i korzystając z powyższych rad po prostu pisz. Zostaw taki napisany tekst na kilka dni i ponownie go przeczytaj. Zwracaj uwagę na słabe tezy, niekonsekwencję argumentacji, nieodpowiednie uzasadnienia i poprawiaj to pisząc kolejną wersję pracy. Jeśli na początku napisanie całej rozprawki wydaje Ci się zbyt trudne, wymyślaj same argumenty za i przeciw. Wypisuj słownictwo związane z tematyką wypowiedzi. Zachęcam Cię do tworzenia własnych map myśli ze słownictwem i argumentami. Stworzysz dzięki temu swoją własną bazę danych, pomocną w przygotowaniach do egzaminów językowych wymagających od zdającego napisania wypowiedzi pisemnej lub w każdej innej sytuacji, w której stajesz przed wyzwaniem napisania tekstu argumentacyjnego w języku angielskim.

Uważasz, że ten artykuł jest dla Ciebie pomocny? Opowiedz o tym znajomym. Pamiętasz moje marzenie:

Młodzi Polacy piszą pięknie i skutecznie po angielsku.

Pomóż mi je realizować. Spread the news. Dziękuję. Rosnąca społeczność Morza Atramentu to dla mnie największa nagroda i jednocześnie spora dawka motywacji.

Masz inne sposoby na pisanie rozprawki? Inne pomysły na wykorzystanie map myśli? Ciekawe przykłady argumentów, o których ja nie pomyślałam w związku z omawianym tematem? Koniecznie napisz o tym w komentarzu. Do usłyszenia.

 

2 komentarze do wpisu “Jak napisać rozprawkę argumentacyjną po angielsku z wykorzystaniem mapy myśli.”

Skomentuj artykuł

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Pobierz prezent

Pobierz szczegółowe mapy myśli
porządkujące słownictwo i pomysły na argumenty
oraz przykładową rozprawkę.

Zapisując się wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu otrzymywania newslettera, w którym będę Ci przesyłać informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach Morza Atramentu. Zgodę możesz w każdej chwili wycofać. Szczegóły związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.

 Dziękuję. Prawie gotowe.

  1. Teraz sprawdź swoją skrzynkę pocztową.
  2. Otwórz maila od Morza Atramentu (Nie widzisz go? Koniecznie sprawdź w swojej skrzynce pocztowej zakładki: spam, społeczności, powiadomienia, promocje, oferty. Tam czasami lubią ukrywać się moje maile).
  3. Kliknij w link, aby potwierdzić subskrypcję.

I to wszystko. Mapy myśli lecą do Ciebie.

Możesz się ze mną skontaktować barbara.michalak@morzeatramentu.pl jeśli potrzebujesz pomocy w rejestracji.